Ny parkeringsindsats i Gentofte: Udvidede zoner og strenge regler fra marts

Foto: Gentofte kommune.
dato

Husk at sætte p-skiven: Ny parkeringsindsats fra 1. marts

Fra 1. marts skal borgere og besøgende i Gentofte Kommune være ekstra opmærksomme på tidsbegrænsninger og overholde færdselslovens parkeringsregler. Dette skyldes en ny parkeringsindsats, hvor zoner med tidsbegrænsning er udvidet, og parkeringsvagterne nu har flere beføjelser.

Målene med denne nye indsats er at øge trafiksikkerheden, forbedre flowet på eksisterende parkeringspladser og sikre, at der fortsat er gode parkeringsmuligheder i kommunes byområder. Parkeringsvagternes fokusområder vil især være farlige parkeringssituationer, områder med høj trafikkoncentration og zoner med tidsbegrænsninger.

Hele parkeringsindsatsen vil indledes som et forsøg ved handelsstrøget i Ordrup og omkring Hellerup Station fra 1. marts. Dette forsøgsprojekt er planlagt til at vare et halvt år, hvorefter indsatsen vil blive evalueret. På baggrund af denne evaluering er planen at rulle parkeringsindsatsen yderligere ud i andre bydelscentre i løbet af perioden frem mod efteråret 2025.

Det er vigtigt at nævne, at beboere og erhvervsdrivende, der bor inden for de markerede parkeringszoner, kan søge om en parkeringslicens, som giver dem ret til at parkere uden at være bundet af den 2-timers tidsbegrænsning, som ellers vil gælde. Dette skal hjælpe dem i deres daglige behov for parkering tæt ved deres hjem eller arbejdsplads.

Derudover vil beboere og erhvervsdrivende i de øvrige bydelscentre blive informeret personligt i deres e-Boks, før de nye parkeringsregler træder i kraft i deres specifikke område. Dette er en del af kommunens indsats for åben og tidlig kommunikation om de forestående ændringer.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2024-februar/husk-at-saette-p-skiven-ny-parkeringsindsats-fra-1-marts/

Kilde: Gentofte Kommune