Nattevagtsstilling som Social- og Sundhedsassistent i Gentofte Kommune - Velfungerende team, høj faglighed og fleksibilitet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger 1 kollega til et velfungerende team af 3 sygeplejersker og 3 assistenter hvor samarbejde, høj faglighed og godt humør er i højsædet.

Nattevagten fungerer på tværs i kommunen og yder sygepleje/hjemmepleje til borgere i eget hjem. Der er dagligt 3-4 på vagt afhængig af de indsatser vi skal levere hos den enkelte borger.

Nattevagten har den akutte funktion i kommunen.

Du vil komme til at arbejde i en kultur, som er bygget op omkring høj faglighed og fælles tværfaglig opgaveløsning hos borgerne, samt et højt fælles engagement. Vi er kendt for høj trivsel og et anerkendende arbejdsfællesskab.

Der er mulighed for powernab.

Vi tilbyder:

 • En tydelig og deltagende ledelse
 • God introduktion og oplæring tilpasset dine erfaringer
 • Smartphone og PC med adgang til Nexus, vores omsorgssystem.
 • Stor fleksibilitet.
 • Undervisning i faglige emner.

Du skal bidrage med:

 • Bevidst om din fagidentitet og mestrer at sætte den i spil i det tværfaglige samarbejde
 • Indgå i et sygeplejefagligt team
 • Sikre at viden omsættes til handling bl.a. ved at omsætte faglige standarder i praksis
 • Kunne håndtere alsidige opgaver i et dynamisk miljø
 • Høj faglighed og evner at reflekterer over egen og kollegers praksis

Vi ønsker en Social- og sundhedsassistent som:

 • Har bred klinisk erfaring – også gerne fra primær sektor
 • Kan håndtere en uforudsigelig hverdag
 • Er fleksibel og ansvarsbevidst
 • Besidder pædagogiske evner
 • Kan samarbejde i teamstruktur med stort fagligt ansvar
 • Har gode samarbejdsevner

I Gentofte kommunes hjemmepleje arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang til borgerne, og har fokus på tidlig opsporing i forhold til at forebygge indlæggelser.

Vilkår:

Arbejdstiden er fra klokken 23.30-08.00.

Ansættelsesbrøk. 29.45

Kørekort er en forudsætning.

Stillingen ønskes besat pr. 01.08.2024, eller hvis muligt før.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse inden for ældreområdet skal forevises straffeattest.

I Gentofte Hjemmepleje er vi ca. 400 medarbejdere beskæftiget med pleje, omsorg og praktisk hjælp hele døgnet med borgeren i centrum. Vi er én hjemmepleje opdelt i tre områder. Vi tilpasser ydelserne individuelt og anvender medarbejdernes kompetencer, så de matcher brugerens behov.

Vi har en attraktiv arbejdsplads, og arbejder ud fra en anerkendende tilgang til hinanden og til borgerne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065881

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet