Lærer til indskolingen på specialskolen Søgårdsskolen - Brænder du for at støtte børn med særlige behov?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Specialskolen Søgårdsskolen søger 1 lærer på fuld tid, med opstart senest den 1. august 2024.

Vi søger specifikt en lærer, som har lyst og mod på at være en del af indskolingen.

Vi søger dig der brænder for at arbejde med børn med særlige behov - følelsesmæssige, sociale, faglige, kommunikative og kognitive udfordringer.

Eleverne har en forsinket eller mangelfuld udvikling af de kognitive, kommunikative, motoriske, sociale og emotionelle evner og færdigheder. Skolen modtager elever med forskellige funktionsnedsættelser, samt børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, Downs syndrom og andre diagnoser.

Som lærer på Søgårdsskolen, vil du indgå i et forpligtende teamsamarbejde og ud fra et Low Arousal inspireret pædagogisk grundlag, understøtte den enkelte elevs faglige og sociale udvikling.

Søgårdsskolen er Gentofte Kommunes specialskole. Vi er en teambaseret og udviklingsorienteret organisation, der har til huse på 4 matrikler, hvor de fysiske rammer er en afgørende del af læringsgrundlaget. Skolen har børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi er et helhedsorienteret tilbud for 108 børn og unge, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i teams.

Søgårdsskolens målgruppe er bred og rummer elever med særlige behov, hvor elevernes ressourcer og udfordringer kommer til udtryk på forskellig vis.

Vi søger en robust medarbejder, som har en sikker autismespecifik tilgang. I klassen er der elever med forskellige udfordringer og funktionsnedsættelser. Fælles for eleverne er, at de går på en skole, hvor de bliver mødt og accepteret som de er, samt udfordret undervist efter det niveau de er på. Eleverne er udfordret sensorisk, kommunikativt, kognitivt, i socialt samspil og adfærdsmæssig.

Du må meget gerne have kendskab til ASF-specifikke værktøjer som TEACCH, Low arousal, de ti H'er, eller lignende værktøjer.

Børn, som er visiteret til skolen, er blandt andet kendetegnet ved:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Diagnoser indenfor autismespektret
 • Forskellige former for opmærksomheds- og adfærdsvanskeligheder
 • Børn med Downs Syndrom samt lettere fysiske handicap
 • Børn som af forskellige årsager er skrøbelige eller sårbare og har brug for særlig afskærmning.

Vi er fokuserede på, at ethvert af vores børn og unge bliver til nogen og til noget, hvilket også beskrives i Gentofte Kommunes vision på skoleområdet, Læring Uden Grænser samt Søgårdsskolen værdiprogram og læringsgrundlag.

Du:

 • Er fagligt velfunderet og har meget gerne erfaring med børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder og/eller børn og unge med funktionsnedsættelser som beskrevet ovenfor.
 • Har gerne erfaring fra specialskoleverdenen eller fra skolebehandlingstilbud.
 • Abonnerer på den problemløsende Low Arousal inspirerede pædagogiske tilgang og børnesynet: ”Børn gør det godt, hvis de kan.”
 • Er parat til at udvikle fagligheden i samarbejde med kollegaer, ledelse, børn, unge og forældre.
 • Kunne undervise i flere forskellige fag.
 • Gør aktivt brug af forældresamarbejde og har stærke relationelle kompetencer samt erfaring med samarbejdet omkring det enkelte barn, og kan styre samt organisere en professionel samtale.
 • Er stabil og robust og kan indgå i mange samarbejdsrelationer og ser muligheder fremfor begrænsninger.
 • Tænker og handler helhedsorienteret og ressourceorienteret i forhold til eleverne og deres fællesskab både fagligt, socialt og personligt.
 • Kan tilrettelægge og udføre aktiviteter på individuelle niveau (efter den enkelte elevs behov).
 • Kan skabe trygge rammer med afsæt i god struktur i en forudsigelig hverdag.

Du får:

 • Et teamsamarbejde med flere fagligheder, hvor der for alle er dedikeret 2 timers fælles teamforberedelse ugentligt, samt 1 times afdelingsmøde.
 • Et tæt samarbejde med PPR.
 • En arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver.
 • I den netop udarbejdede APV, bliver det fremhævet, at du som ansat på Søgårdsskolen har god balance i arbejdslivet, der høj grad af fleksibilitet i arbejdslivet, samt gode samarbejdende fællesskaber.
 • Undervisning og kompetenceløft i Studio lll
 • Undervisning i Søgårdsskolens pædagogiske grundlag.
 • Et 1-årigt on-boardingprogram, hvor der er tilknyttet en kollega-mentor, samt et struktureret samtaleforløb med din nærmeste leder.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffeattester.

Løn og ansættelse:

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn.
Der gives specialskoletillæg.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 26. juni 2024.

Bliver man tilbudt ansættelse, vil der blive indhentet reference.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gentofte Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej, 2920 Charlottenlund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067804

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet